Mijn Scouting-login vergeten
of aanvragen

Organisatie

Scouting wordt gerund door vrijwilligers, op bestuurlijk en op uitvoerend niveau. De leiding van iedere speltak is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de spektak. De leidinggevenden organiseren bijvoorbeeld de opkomsten, maar ook kampen en andere speciale activiteiten.

Bestuur en groepsraad

Onze Scoutinggroep wordt geleid door een bestuur. Het bestuur zorgt voor het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals het gebouw en de financiën. De voorzitter van het bestuur is Huub van der Zande; [email protected].

De groepsraad wordt gevormd door de leiding van alle speltakken, andere vrijwilligers en het bestuur. De groepsraad vergadert minimaal 4x per jaar en tijdens deze vergaderingen worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en de leiding zelf.

Groepsbegeleider

Seraya Poelman is onze groepsbegeleider; [email protected]. De groepsbegeleider is er voor vragen van algemene aard, problemen, suggesties en opmerkingen. De groepsbegeleider heeft iedere 2 maanden met de speltakken een speltakoverleg. Loopt u tegen iets aan wat u niet goed met de teamleider kunt bespreken? Neem dan gerust contact op met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider is ook lid van het bestuur.